Vilkår for køb af hvalp hos Kennel Pinnmoors

En hvalp hos os koster dkk 10.000,00 og i denne pris medfølger der:

     DKK Stambog
     DKK købekontrakt
     Sundhedsbog incl. 1. vaccination
     Hvalpemappe
     Hvalpepakke
     Medlemspakke til DRK
     Hvalpetræning
     Råd, hjælp og vejledning i hele hundens levetid

Hvalpene bliver hvalpetestet når de er 7 uger gamle. Det betyder at man ikke selv kan vælge sin hvalp og at hvalpene først bliver fordelt efter testen.

Vi forventer at man lader sin hvalp røntgen fotograferer for HD/AD i 1 års alderen.
 
Umiddelbart efter hvalpene er født vil vi gå listen med reservationer igennem og kontakte Jer for at bekræfte jeres bestilling. Herefter bedes man indbetale depositum på dkk 2.500,00 iht nedenstående vilkår.

Ved betaling af depositum for en hundehvalp hos Kennel Pinnmoors accepterer du samtidig følgende:
 

1. Definitioner.

Depositum for en hundehvalp er en sikring af det aftaleforhold om salg af hvalp, som er indgået mellem sælgeren, Kennel Pinnmoors (herefter benævnt opdrætteren) og køberen (herefter benævnt hvalpekøberen).

2. Reservation af hvalpe, som er bestilt inden de fødes.

Når der fødes et nyt kuld hvalpe, så orienterer opdrætteren via e-mail de hvalpekøbere som har reserveret hvalpe fra kuldet, om resultatet af hvalpefødselen, antallet af hvalpe samt fordeling af disse på køn og farver. Herefter kan hvalpekøberne endeligt reservere en hvalp fra kuldet ved at indbetale det aftalte depositum på dkk 2.500,00 til opdrætteren i løbet af 8 dage. Hvis opdrætteren ikke modtager depositum fra hvalpekøber, annulleres reservationen og muligheden for at få en hvalp går herefter videre til de som er på en eventuel venteliste.

3. Reservation af hvalpe, efter at hvalpene er født.

Hvis en hvalp reserveres af hvalpekøber efter den er født, skal reservationen ligeledes bekræftes ved indbetaling af depositum i løbet af 8 dage, ellers annulleres reservationen igen.

4. Opdrætterens forpligtelser.

Ved at modtage depositum, forpligter opdrætteren sig til at reservere og levere en hundehvalp til hvalpekøberen, når hvalpen er blevet 8 uger gammel. Opdrætteren bekræfter modtagelsen af depositum ved at fremsende en skriftlig kvittering til hvalpekøber senest efter 5 dage. Det er alene opdrætteren som bestemmer fordelingen af hvalpe mellem de enkelte hvalpekøbere, så hver hvalpekøber får den hvalp, som opdrætteren mener passer bedst til den enkelte hvalpekøber.

5. Hvalpekøberens fortrydelsesret.

Hvis hvalpekøberen ønsker at annullere sin reservation, så forbeholder opdrætteren sig retten til helt eller delvist at benytte det indbetalte depositum til at modregne i de ekstra omkostninger som annulleringen af reservationen påfører opdrætteren. Hvis det lykkes at sælge alle hvalpe til normal pris og til normal tid (8 uger gamle) returnerer opdrætteren 50 % af det indbetalte depositum til hvalpekøberen. Hvis det ikke lykkes at sælge alle hvalpene til normal pris eller tid, beholder opdrætteren hele det indbetalte depositum.

 6. Tilbagebetaling af depositum.

Hvis det mod forventning skulle vise sig, at en hvalp har alvorlige sundhedsmæssige eller kvalitetsmæssige problemer, kommer hvalpen slet ikke til salg, og opdrætter returnerer hele det indbetalte depositum til hvalpekøber. Mindre skønhedsmæssige fejl, som er uden betydning for hvalpens sundhed eller velvære, berettiger ikke hvalpekøber til at få sit depositum retur. Ved hvalpekøberens afhentning og betaling for hvalpen, modregnes det indbetalte depositum i den pris som hvalpekøberen betaler for hvalpen.

 
Kennel Pinnmoors v/Marlene Veiss-Pedersen | Ny Vestergårdsvej 67, 9700 Brønderslev - Danmark | Tlf.: 25 19 35 47 | marlene@pinnmoors.dk