Vilkår for køb af hvalp hos Kennel Pinnmoors

En hvalp hos os koster dkk 12.000,00 og i denne pris medfølger der:

     DKK Stambog
     DKK købekontrakt
     Sundhedsbog incl. 1. vaccination
     Hvalpemappe
     Hvalpepakke
     Medlemspakke til DRK, hvis man har interesse i at træne i klubben
     Hvalpetræning, min 3 tilmeldte
     Råd, hjælp og vejledning i hele hundens levetid

Hvalpene bliver hvalpetestet når de er 7 uger gamle.
Det betyder, at man som udgangspunkt ikke selv vælger sin hvalp og at hvalpene først bliver fordelt efter testen. Vi fordeler hvalpene efter deres personlighed sammenholdt med jeres samt hvad I skal bruge hvalpen til. I de tilfælde hvor køn / farve gør, at der kun er én hvalp at vælge imellem giver det jo sig selv. Men man vil stadig have testen at støtte sig ift hvordan lige præcis jeres hvalp skal styrkes eller dæmpes og hvad der skal til for at skabe det bedste samarbejde.  
Det skal også nævnes, at vi selvfølgelig lytter til hvilke ønsker man måtte have som hvalpekøber inden vi fordeler hvalpene. 
Det er vigtigt for os, at alle føler de går herfra med den rigtige hvalp. 
 
Umiddelbart efter hvalpene er født vil vi gå listen med reservationer igennem og kontakte Jer for at bekræfte jeres bestilling af hvalp.

Når hvalpene har rundet deres første leveuge bedes man indbetale depositum på dkk 2.500,00 iht nedenstående vilkår (se længere nede på siden).
 
Vi forventer, at man er klar til at modtage hvalpen når den fylder 8 uger.
Vi forventer, at man herefter har mulighed for, at være hjemme hos hvalpen i minimum 3 uger. Alternativt at man har mulighed for hjemmearbejde eller at kunne tage hvalpen med på arbejde efter den første uges tid hjemme.
Skulle man imod forventning ikke kunne afhente hvalpen på dagen bedes dette oplyst så tidligt i forløbet som muligt. Hvis det aftales, at det er muligt for os, at beholde hvalpen efter den er fyldt 8 uger gælder det, at købesummen betales når hvalpen fylder 8 uger og dertil betales 100,00 per dag vi har hvalpen i pension. Pasningen sker for ejers risiko.
 
Vi forventer, at man lader sin hvalp røntgenfotograferer for HD/AD umiddelbart efter den er fyldt 1 år.
 
 
Depositum:
Ved betaling af depositum for en hundehvalp hos Kennel Pinnmoors accepterer du samtidig følgende:
 

1. Definitioner.

Depositum for en hundehvalp er en sikring af det aftaleforhold om salg af hvalp, som er indgået mellem sælgeren, Kennel Pinnmoors (herefter benævnt opdrætteren) og køberen (herefter benævnt hvalpekøberen).

2. Reservation af hvalpe, som er bestilt inden de fødes.

Når der fødes et nyt kuld hvalpe, så orienterer opdrætteren via e-mail de hvalpekøbere som har reserveret hvalpe fra kuldet, om resultatet af hvalpefødselen, antallet af hvalpe samt fordeling af disse på køn og farver. Herefter kan hvalpekøberne endeligt reservere en hvalp fra kuldet ved at indbetale det aftalte depositum på dkk 2.500,00 til opdrætteren i løbet af 8 dage. Hvis opdrætteren ikke modtager depositum fra hvalpekøber, annulleres reservationen og muligheden for at få en hvalp går herefter videre til de som er på en eventuel venteliste.

3. Reservation af hvalpe, efter at hvalpene er født.

Hvis en hvalp reserveres af hvalpekøber efter den er født, skal reservationen ligeledes bekræftes ved indbetaling af depositum i løbet af 8 dage, ellers annulleres reservationen igen.

4. Opdrætterens forpligtelser.

Ved at modtage depositum, forpligter opdrætteren sig til at reservere og levere en hundehvalp til hvalpekøberen, når hvalpen er blevet 8 uger gammel. Opdrætteren bekræfter modtagelsen af depositum ved at fremsende en skriftlig kvittering til hvalpekøber senest efter 5 dage. Det er alene opdrætteren som bestemmer fordelingen af hvalpe mellem de enkelte hvalpekøbere, så hver hvalpekøber får den hvalp, som opdrætteren mener passer bedst til den enkelte hvalpekøber.

5. Hvalpekøberens fortrydelsesret.

Hvis hvalpekøberen ønsker at annullere sin reservation, så forbeholder opdrætteren sig retten til helt eller delvist at benytte det indbetalte depositum til at modregne i de ekstra omkostninger som annulleringen af reservationen påfører opdrætteren. Hvis det lykkes at sælge alle hvalpe til normal pris og til normal tid (8 uger gamle) returnerer opdrætteren 50 % af det indbetalte depositum til hvalpekøberen. Hvis det ikke lykkes at sælge alle hvalpene til normal pris eller tid, beholder opdrætteren hele det indbetalte depositum.

 6. Tilbagebetaling af depositum.

Hvis det mod forventning skulle vise sig, at en hvalp har alvorlige sundhedsmæssige eller kvalitetsmæssige problemer, kommer hvalpen slet ikke til salg, og opdrætter returnerer hele det indbetalte depositum til hvalpekøber. Mindre skønhedsmæssige fejl, som er uden betydning for hvalpens sundhed eller velvære, berettiger ikke hvalpekøber til at få sit depositum retur. Ved hvalpekøberens afhentning og betaling for hvalpen, modregnes det indbetalte depositum i den pris som hvalpekøberen betaler for hvalpen.

 Foto: Jess Mejdahl Madsen
 
Kennel Pinnmoors v/Marlene Veiss-Pedersen | Ny Vestergårdsvej 67, 9700 Brønderslev - Danmark | Tlf.: 93 92 38 32 | marlene@pinnmoors.dk